วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

หนังสือรางวัลซีไรต์

ลำดับ     ปีพ.ศ.        ประเภท    รายชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
1 2522 นวนิยาย  ลูกอีสาน ของ คำพูน บุญทวี / น ค371ล
2 2523 กวีนิพนธ์  เพียงความเคลื่อนไหว ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ / 895.911 น836พ
3 2524 เรื่องสั้น  ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ของ อัศศิริ ธรรมโชติ / น อ579ข4
4 2525 นวนิยาย คำพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ / น ช516ค
5 2526 กวีนิพนธ์ นาฏกรรมบนลานกว้าง ของ คมทวน คันธนู / 895.911 ค147น
6 2527 เรื่องสั้น ซอยเดียวกัน ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ / น ว223ซ
7 2528 นวนิยาย ปูนปิดทอง ของ กฤษณา อโศกสิน / น ก282ป8
8 2529 กวีนิพนธ์ ปณิธานกวี ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ /895.911 อ493ป
9 2530 เรื่องสั้น ก่อกองทราย ของ ไพฑูรย์ ธัญญา / น พ975ก
10 2531 นวนิยาย ตลิ่งสูง ซุงหนัก ของ นิคม รายยวา / น น553ต
11 2532 กวีนิพนธ์ ใบไม้ที่หายไป ของ จิระนันท์ พิตรปรีชา / 895.911 จ517บ
12 2533 เรื่องสั้น อัญมณีแห่งชีวิต ของ อัญชัน / น อ526อ
13 2534 นวนิยาย เจ้าจันทร์ผมหอม: นิราศพระธาตุอินแขวน ของ มาลา คำจันทร์ / น ม495จ
14 2535 กวีนิพนธ์  มือนั้นสีขาว ของ ศักดิ์ศรี มีสมสืบ / 895.911 ศ332ม
15 2536 เรื่องสั้น ครอบครัวกลางถนน ของ ศิลา โคมฉาย / น ศ536ค
16 2537 นวนิยาย เวลา ของ ชาติ กอบจิตติ / น ช516ว
17 2538 กวีนิพนธ์  ม้าก้านกล้วย ของ ไพรรินทร์ ขาวงาม / 895.911 ศ332ม
18 2539 เรื่องสั้น แผ่นดินอื่น ของ กนกพงศ์ สงสมพันธ์ / น ก124พ
19 2540 นวนิยาย ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ของ วินทร์ เลียววาริณ / น ว479ป
20 2541 กวีนิพนธ์ ในเวลา ของ แรคำ ประโดยคำ / 895.911 ร913น
21 2542 เรื่องสั้น สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “คน” ของ วินทร์ เลียววาริณ / น ว617ส1
22 2543 นวนิยาย  อมตะ ของ วิมล ไทรนิ่มนวล / น ว663อ
23 2544 กวีนิพนธ์ บ้านเก่า ของ โชคชัย บัณฑิต / 895.911 ช813บ
24 2545 เรื่องสั้น  ความน่าจะเป็น ของ ปราบดา หยุ่น / ร.ส. ป448ค
25 2546 นวนิยาย  ช่างสำราญ ของ เดือนวาด พิมวนา / น ด937ช
26 2547 กวีนิพนธ์ แม่น้ำรำลึก ของ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์  / 895.911 ร769ม
27 2548 เรื่องสั้น เจ้าหงิญ ของ บินหลา สันกาลาคีรี / ร.ส. บ331จ
28 2549 นวนิยาย ความสุขของกะทิ ของ งามพรรณ เวชชาชีวะ / น ง337ค
29 2550 กวีนิพนธ์ โลกในดวงตาข้าพเจ้า: รวมบทกวีร่วมสมัย ของ มนตรี ศรียงค์ / 895.911 ม152ล
30 2551 เรื่องสั้น เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของ วัชระ สัจจะสารสิน / น ว382ร
31 2552 นวนิยาย ลับแล แก่งคอย ของ อุทิศ เหมะมูล / น อ824ล
32 2553 กวีนิพนธ์ ไม่มีหญิงสาวในบทกวี ของ ซะการีย์ยา อมตยา / 895.911 ซ119ม
33 2554 เรื่องสั้น แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ ของ จเด็จ กำจรเดช / น จ133ด
34 2555 นวนิยาย  คนแคระ ของ วิภาส ศรีทอง / น ว661ค
35 2556  กวีนิพนธ์  หัวใจห้องที่ห้าของ อังคาร จันทาทิพย์ / 895.911 อ493ห
36 2557 เรื่องสั้น  อสรพิษและเรื่องอื่นๆ ของ แดนอรัญ  แสงทอง / น ด895.91301อ

กิจกรรมบริจาคหนังสือ

นำหนังสือที่บริจาคไปมอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านพักศรีสุราษฎร์)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ร่วมกิจกรรมตอบคำถามหนังสือรางวัลซีไรต์ปี 2557 ชื่อว่าอะไร และใครเป็นผู้เขียน
เฉลย
หนังสือรางวัลซีไรท์ปี 2557 ชื่อ อสรพิษและเรื่องอื่นๆ
ผู้เขียน แดนอรัญ  แสงทอง
รายชื่อคนเก่ง
1.นายวรากร   พุมมา
2.ด.ญ.วริศรา  ขำเผือก
3.ด.ญ.พรชนก  ตฤษณะศุขะ
รับรางวัลได้ที่ห้องสมุดนะคะ คำถาม : ประจำวันที่  15-19 ธันวาคม 2557
องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญอย่างไร ประกาศรายชื่อคนเก่งวันที่ 22  ธันวาคม 2557